Terapi, counselling och stödsamtal


MOW Hälsa erbjuder olika typer av terapi, för både individ och organisation. Att gå i terapi är att utveckla sina egna, inre styrkor. Det finns oanande resurser inom varje människa, även mitt i krisen, hur otroligt det än verkar, så är det väldigt sant. Vi har de flesta svar inom oss. Under våra möten får du hjälp att hitta tillbaka till en stabilare version av dig själv.

MOW Hälsa arbetar med människor som behöver hjälp att komma vidare – orsakerna är olika – det kan vara alla former av livsomställningar som utlöser en känsla av stopp, jag orkar inte mer. Det är då det är dags att hitta en samtalpartner som hjälper dig genom svårigheterna. Carolinas långa erfarenhet av livet, näringslivet och människor gör att hon har en god förmåga att snabbt ringa in problematiken och hjälpa dig att hitta vägar vidare.

Carolina Welin är vidareutbildad på PsykosyntesAkademin i Stockholm och har en kompetens som är både bred och djup, vilket gör att hon kan arbeta med människor både på personlighetsnivå och i organisation/näringsliv på professionell nivå. Hon har ett stort intresse av sambandet kropp och själ, hur vi samarbetar med vår potential för hälsa och välmående. Alla människor har en egen potential till utveckling. Carolina praktiserar meditation (sedan 1985) och lär gärna ut tekniker för att stilla sinnet. Hon har arbetat med frågor kring återhämtning och utveckling sedan 1995.
Tillåt dig att hitta nya vägar, söka nya svar på gamla mönster och frågeställningar. Att bli medveten. En egen terapeut är ett fantastiskt stöd under perioder av oro och/eller omställningar i livet. En guide på vägen.
Fokuserad terapi: 10 möten, arbete med specifik problematik (t ex stress på arbetet, separation, anhörigproblematik, annan livsomställning). Möjlighet till förlängning.

Utbildningsterapi: Terapi för elever under utbildning på PsykosyntesAkademin i Stockholm och PsykosyntesInstitutet i Göteborg (Endast en elevklient per utbildningsgrupp).

Har du varit borta längre perioder, ska byta arbetsuppgifter eller på annat sätt göra förändringar, kan det vara värdefullt att ha någon att dela erfarenheterna med. Det är en tuff process att både gå vidare och komma igen, särskilt efter perioder av bortavaro, kanske med reducerad förmåga efter sjukdom, sjukskrivning eller föräldraledighet.

En egen coach är ett bra och effektivt hjälpmedel för dig som vill kombinera utveckling med bestående förändring. Fokus ligger på din förståelse och motivation, hur du kan hjälpa dig själv förbi hinder och nå uppsatta mål genom medvetet arbete. Passar arbets- och samarbetsrelaterade frågeställningar. Tar också emot människor som står inför vägval i livet – det kan t ex handla om studier, byte av arbete eller professionell inriktning av annan karaktär.

Att vara ledare är många gånger ett ensamt och utsatt arbete. Du finns för andra och ditt uppdrag är att lyfta personalen så att verksamheten utvecklas. Som ledare behöver du någon som lyfter och ser dig. En egen coach är som att träna på gym, du blir starkare utan att du egentligen förstår vad som stärker. MOW Hälsas ledarcoaching är uppskattad och efterfrågad.


Mottagningen finns på Grevgatan 34, 5 tr, i Stockholm samt i Grytnäs utanför Leksand, Dalarna. Se under kalendariet vilka veckor hon tar klienter på de olika platserna.