Om MOW Hälsa


MOW Hälsa hjälper människor tillbaka till energi och ett aktivt liv igen efter livskriser, t ex utmattning, förändring eller annat. Vår ambition är att skapa framgång för människor, företag och organisationer genom att stärka den största tillgången – människan i organisationen. Vi erbjuder coaching, program/utbildningar och seminarier för både individer, organisationer och grupper. Vid ett samarbete finns möjlighet att skräddarsy seminarier, utbildningar eller handledning inom MOW Hälsas områden. Se vidare exempel på ämnen här.

OM CAROLINA WELIN

Carolina Welin grundade MOW Hälsa år 2005. I Carolinas arbete ligger fokus på att hjälpa människor som vill hitta nya vägar eller söka nya svar på gamla mönster och frågeställningar. Hennes drivkraft är att se livsgnistan tändas i en medmänniskas ögon och hon har fått flera utmärkelser för sitt arbete med att hjälpa människor hitta tillbaka till energi i kropp och själ. Med hjälp av sin intuition och skärpa ser hon var du befinner dig, hjälper dig till självinsikt för att hitta åter till livsmod och motivation.

Mitt-i-Livet-veckor® är ett av Carolinas mest kända program och mer än 2.000 personer har deltagit i en återhämtningsvecka sedan starten 2005 – för att få energi och inspiration att komma vidare i sin vardag. Programmen genomförs idag på hälsohemmet Masesgården.

Carolina Welin är beteendevetare, psykosyntesterapeut och författare, med bakgrund i kommunikationsbranschen. Efter närmare 30 års erfarenhet av arbete med människor i grupp är kommunikation hennes främsta verktyg. Carolina är också utbildad mindfulnessinstruktör och lärare i meditation.

CAROLINAS BAKGRUND

Under 25 år hade Carolina ledande befattningar i kommunikationsbranschen och på reklamskola som utbildningschef/lärare/föreläsare i strategisk kommunikation, idélösning och kreativitet.

De senaste 15 åren har hon fokuserat sitt stora intresse för människor med sin profession. Som humanist, beteendevetare och marknadsekonom blev PsykosyntesAkademin en naturlig påbyggnad med både Organisationsutbildning inom psykosyntes (2000 – 2001) samt Psykosyntesterapeut (2003 – 2007). Carolina är också utbildad i en koreansk egenvårdsmetod för energi och flöde i kroppen (2004/2005) samt i systemiska konstellationer, Svenska Hellingerinstitutet (2014).

Carolina är auktoriserad European Counsellor och som ordförande i RACS (Registrerade Auktoriserade Counsellors i Sverige), en del av orgnaisationen EAC (European Association for Counselling), arbetar hon aktivt för att skapa ett kvalitetsregister (RACS) för professionella terapeuter med gedigen utbildning. Det finns många professionella utanför den statliga sjukvårdsutbildningen som behöver en egen legitimitet i Sverige.

Carolina är utbildad för att arbeta med människor både på personlighetsnivå och i organisation/näringsliv på professionell nivå. Hon har ett stort intresse av sambandet kropp och själ, hur vi samarbetar med vår potential för hälsa och välmående. Carolina praktiserar meditation (sedan 1985) och lär gärna ut tekniker för att stilla sinnet. Hon har arbetat med frågor kring rehabilitering sedan 1995.KONTAKTUPPGIFTER
BESÖKSADRESS