Våra böcker


Carolina skriver gärna och nu är det böcker som fördjupar temat energi i kropp och själ i vardagen. När vi ska komma vidare ut en kris är det väldigt lätt att se hur andra gör och tänka att det verkar så enkelt. Och så kör man fast. När sanningen ligger närmare att det bakom varje framgång ligger oerhört hårt och målmedvetet arbete. Det finns tur och det finns otur. Men väldigt mycket handlar om att det vi fokuserar utvecklas.

Tillsammans med Lasse Ohlsson, art director, skapar Carolina böcker på uppdrag. Här är några exempel på böcker som producerats inom ramen för MOW Hälsa. De senaste 15 åren har MOW Förlag producerat ett drygt 30-tal böcker på uppdrag.

Klicka på en bok för att läsa mer om den.
Vill du beställa en av våra böcker – hör av dig till lars.ohlsson@mow.se och berätta vilken bok det gäller, så återkommer vi med mer information.