View Post

Varifrån kommer kraften?

Alla dessa fantastiska människor … som faller, reser sig, faller igen, reser sig … Varifrån kommer kraften? Jag tror att vi människor, precis som allt i naturen, har en inneboende drivkraft med en vilja och riktning. En slingrig, sinnrik inre organism som tar sig fram likt en vårbäck, genom hinder och motstånd för att rinna vidare och hitta nya vägar mot solen, ljuset, framtiden, potentialen. Precis som bäckens slingrande finner nya vägar, hittar vårt nervsystem …

View Post

Hur en vision blir verklighet

Symboler är viktiga i en vision. Likaså tanken på att hålla visionen vid liv. Att hitta människorna som tror på visionen, som tänker att ja, den verkligheten vill jag också vara med och dela, den framtidsbilden tycker jag om, det är också jätteviktigt. Jag har så länge jag kan minnas haft en vision kring hälsa och kommunikation, framför allt inom vården. Jag har mina tidigaste tankar kring detta nedtecknade från 1988. Det var så mycket …

View Post

Från totalförsvar till immunförsvar

Hörde häromdagen att de multiresistenta bakterierna är nära vårt lands gränser – närmare bestämt i Baltikum. Någon från vår Smittskyddsenhet uttalade sig i radion och sa att det är en allvarlig situation och en hotbild för Sverige. Vi har täta relationer med Baltikum och det är tät trafik mellan våra länder, både via flyg och båtfärjor. I Sverige har vi nedmonterat vårt militära försvar – och det är säkert helt rätt och riktigt. Nutidens hotbilder …

View Post

Varför är hälsokommunikation viktigt?

Jag har varit intresserad av kommunikationens roll inom hälso- och sjukvårdsområdet sedan mitten av 80-talet – när jag fick mitt första barn (med tiden blev de fyra stycken). Genom barnen har jag haft nära kontakt med sjukvården i vårt land. Det har handlat om allt från små krämpor till livshotande sjukdomar. Vi har en medicinsk vård i världsklass i Sverige. Vi exporterar medicinsk kunskap och vi har ett Nobelpris där vi uppmärksammar och synliggör internationell …