Workshops, föreläsningar, seminarier och utbildning


Vi har lång erfarenhet och dokumenterad kunskap av arbete med människor, enskilt och i grupp. Att stärka teamet, genom arbete med både med individ och grupp, är utvecklande och framgångsrikt. Fungerande professionella relationer är en förutsättning för det goda och hållbara ledarskapet långsiktigt.

Genom djupare förståelse för hur vi som individer påverkar, och påverkas, av varandra minskar stress och arbetet blir roligare trots utmaningar, tempo och resultatkrav.

Roligt på jobbet är en konkurrensfördel och handlar om bra ledarskap, goda relationer, möjlighet att påverka och att vara lyhörd för alla aspekter av helheten.

OM CAROLINA WELIN

Carolina är mycket uppskattad som kursledare och föreläsare. Hon lyckas fånga publikens och deltagarnas intresse. Hennes långa erfarenhet från reklam- och kommunikationsbranschen gör att hon skickligt kan sätta ord på och belysa mer komplexa skeenden inom organisation och i relation till marknad och omvärld.

Kontakta Carolina Welin direkt på 070 – 651 10 90 eller via mail om du är intresserad av att skräddarsy en workshop, en föreläsning, ett seminarium eller en utbildning.
MOW Hälsa designar gärna upplägg och lösningar anpassade efter specifika tillfällen eller grupper. Vi har lång erfarenhet av strategisk kommunikation, visions- och förändringsarbete, lägga upp och leda workshops eller hålla föreläsningar. Varje uppdrag är unikt med lösningar för varje uppdrag. Låt oss diskutera vad just du behöver hjälp med.

• Work life harmony
Föreläsning för företag om stresshantering på arbetsplatsen. Längd: 2 h inkl. paus.

• Må bra på jobbet – Workshops eller handledning för professionell utveckling
• Inspiration kring hälsa och välmående
• Visions- och utvecklingsarbete, kommunikation och motivation, ledar- och teamstöd
• Arbete med styrkefaktorer, individuellt/grupp
• Krishantering – handfast vägledning genom kris eller oro. Individuellt eller grupp.
• Existentiella frågor, meningsfulla samtal