Skip to main content

Hörde häromdagen att de multiresistenta bakterierna är nära vårt lands gränser – närmare bestämt i Baltikum.

Någon från vår Smittskyddsenhet uttalade sig i radion och sa att det är en allvarlig situation och en hotbild för Sverige. Vi har täta relationer med Baltikum och det är tät trafik mellan våra länder, både via flyg och båtfärjor.

I Sverige har vi nedmonterat vårt militära försvar – och det är säkert helt rätt och riktigt. Nutidens hotbilder handlar om virus och bakterier – inkräktare som bara ett starkt immunförsvar kan klara av. Ett system som förutsätter att varje individ har kunskap att stärka och skydda sig på bästa sätt.

Virus och bakterier är mycket demokratiska. De stoppas inte av tullen eller stannar vid landgränsen, de gör inte skillnad på människor – de utsätter alla för samma hot.

Den avgörande skillnaden, huruvida en befolkning drabbas eller inte, handlar om styrkan i vårt immunförsvar. Det är därför panepidemier som fågelinfluensa, HIV och liknande ofta startar i tredje världen.

Människorna i tredje världen har ett sämre skydd och immunsystem om de utsätts för massiv smitta, bl a beroende på brist på förebyggande hälsovård, hälsokontroller som ger tidig upptäckt, läkemedel, läkare, kunskap etc.

I händelse av militärt angrepp mot Sverige finns klara strategier och beredskap för hur situationen ska hanteras. I händelse av angrepp via virus och bakterier på vårt immunsystem finns fortfarande inte någon klar strategi för hur informationen till befolkningen ska se ut.

Redan 1995 tittade vi på vilken form av kampanjer som behövs om de multiresistenta streptokockbakterierna (MRSA) eller andra epidemier får fäste i vårt land. Vad ska man göra, hur ska man skydda sig, vilka symptom ska man ta på allvar?

Nu är det viktigare än någonsin att vi förstår varför vi ska äta rätt och regelbundet, städa våra kök och badrum, sova ordentligt om natten, promenera 30 minuter varje dag, undvika att röka, tvätta händerna, ta hand om vår oro och vara rädda om vår hälsa. Svårare än så är det nämligen inte att stärka immunförsvaret.

Om detta behöver vi informeras och upplysas – så att vi vet hur vi ska ta hand om oss. Annars blir det som förr i tiden – ryssen anfaller och inget kunde vi göra. Mer än lita på det militära försvaret.

Idag kan vi själva påverka vår hälsa och stärka vårt immunförsvar. Vi har ett val. Men det förutsätter att vi får information och utbildning i vad vi ska göra för att skydda oss när moderna virus och resistenta bakterier anfaller vårt immunsystem.

Carolina Welin